So sánh sản phẩm

Máy đột lỗ

Máy đột lỗ kim loại hoạt động bằng thủy lực thời gian làm việc của máy đột lỗ nhanh gấp nhiền lần so với việc sử dụng các loại máy khoan thông thường.

Khoảng giá

Hỗ trợ trực tuyến