So sánh sản phẩm

Kìm cắt khí nén nhiệt

Kìm cắt khí nhiệt Vessel là loại kìm cắt công nghiệp có sử dụng nhiệt trong quá trình cắt sản phẩm.

Hỗ trợ trực tuyến