So sánh sản phẩm
Kìm khí nén hoạt động kép  GT - NWR,  GT - NWS

Kìm khí nén hoạt động kép GT - NWR, GT - NWS

Người dùng đánh giá| Tình trạng:
- Kìm khí nén hoạt động kép(loại bo tròn không có đòn bẩy)
- Kìm khí nén hoạt động kép (loại vuông)

 

Liên hệ

 KÌM CẮT KHÍ NÉN HOẠT ĐỘNG KÉP GT - NWR10/20/30  GT - NWS1/10/20:

- Kìm khí nén hoạt động kép(loại bo tròn không có đòn bẩy)
- Kìm khí nén hoạt động kép (loại vuông)
kim-khi-nen-GT-NWR10-199
Model No. Capacity ∅(mm) Air
consumption
(cm3/str.)
Applied Pressure
(N)
Air pressure
(Mpa)
Size (mm) Weight
(g)
Copper Steel ABS Plastic A B
Kìm khí nén hoạt động kép(loại bo tròn không có đòn bẩy)
GT-NWR10 1.8 1.2 4.0 116 588 0.4 ~  0.5 146 ∅36 280
GT-NWR20 2.6 2.0 6.5 230 1,372 0.5 ~  0.6 165 ∅45 523
GT-NWR30 3.3 2.8 9.5 584 2,744 0.5 ~  0.6 216 ∅56 980
Kìm khí nén hoạt động kép (loại vuông)
GT-NWS1 1.0 0.5 2.0 45 294 0.4 ~  0.5 95 23 x 20 116
GT-NWS10 1.8 1.2 4.0 116 588 0.4 ~  0.5 146 36 x 36 356
GT-NWS20 2.6 2.0 6.5 230 1,372 0.5 ~  0.6 165 45 x 45 610
 
Sắp xếp bình luận: Mới nhất | Thích nhất
x

Nhập thông tin để bình luận

(0 sao đánh giá)