VỀ AN PHÁT

An Phát thấu hiểu giá trị của nguồn nhân lực và coi đó là nền tảng cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm, đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV, gia tăng sức mạnh và phát triển bền vững.

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý nhất, chính vì thế An Phát luôn tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, khi trở thành một thành viên của An Phát bạn sẽ có cơ hội được đào tạo, hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế được chúng tôi tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước.

An Phát cũng vô cùng chú trọng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi cho CBNV với các chương trình bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ công tác phí, phụ cấp ăn trưa tại công ty, các hoạt động văn hóa, teambuilding…đây là những món quà tinh thần mà An Phát muốn mang đến cho các CBCNV.

Trong quá trình làm việc, Ban Lãnh đạo cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để NLĐ luôn gắn bó và yên tâm làm việc.

 

THÔNG TIN VIỆC LÀM

telteltel